1. Zwroty i reklamacje.

  1. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia, czy dostarczony towar jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem. W razie niezgodności Zamawiający winien niezwłocznie poinformować o tym na piśmie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia odbioru zamówionego towaru.

  1. W wypadku, gdy dostarczony towar nie jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem, Sklep zobowiązany jest jedynie do uzupełnienia ewentualnych braków lub naprawy albo wymiany wadliwych towarów.

  2. Sklep nie będzie akceptować roszczeń, dotyczących wyrównania szkód wynikłych z powstałej zwłoki w odbiorze towaru, niemożności wykonania dostawy, uchybień w realizacji zobowiązań

  3. Produkty trwale znakowane nie podlegają zwrotowi.

  4. Reklamacje można składać na e-mail: biuro@hi-media.pl

  5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 14 dni od jej zgłoszenia

  6. Zwroty produktów personalizowanych nie są możliwe. 
  1. Anulowanie zamówienia przez Klienta

1. Anulowanie zamówienia przez Klienta możliwe jest wyłącznie w sytuacji, gdy Klient jako sposób zapłaty wybrał płatność z góry i nie dokonał jeszcze opłaty (w takim przypadku anulowanie zamówienia możliwe jest do momentu dokonania przez Klienta opłaty).

2. Zamówienie realizowane jest niezwłocznie po potwierdzeniu jego przyjęcia (gdy Klient wybrał sposób płatności przy odbiorze) lub niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania płatności przez Klienta (gdy Klient wybrał płatność z góry). Ze względu specyfikę Produktów (każdy Produkt posiada właściwości określone przez Klienta w zamówieniu) nie jest możliwe anulowanie zamówienia po rozpoczęciu jego realizacji.

3. W przypadkach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu anulowanie zamówienia można kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta.

4. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Klient otrzyma potwierdzenie anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.