2xDL 210x198 mm
2xDL 210x198 mm

2xDL 210x198 mm

Specyfikacja

Ulotki formatu 2xDL ( 198 x 210 )

kreda 130 g

jednostronne/dwustronne